T 0598 853 173
M 06 - 41452745
Kooistra ontstopping rioolbuis

Kooistra Ontstoppingsbedrijf
Statement


Kooistra Ontstoppingsbedrijf verzamelt persoonsgegevens / informatie over personen mits deze nodig zijn voor onze diensten, offertes, facturen, contact of het plaatsen van bestellingen bij leveranciers. De bescherming van persoonsgegevens zijn van essentieel belang en daarom zal Kooistra Ontstoppingsbedrijf zich beperken tot een minimaal benodigd aantal gegevens!
Denk hierbij aan:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Hoe komen wij aan uw gegevens? Gegevens komen altijd van u zelf of iemand in opdracht van u zelf. Denk hierbij aan een offerte aanvraag of bestelling per telefoon of via ons contact of offerte formulier op de website. Deze gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens om met u te kunnen communiceren over een opdracht, bestelling of informatie verzoek. Onder deze gegegevens vallen ook de gegevens van onze leveranciers, waarvan wij deze gegevens nodig hebben om bestellingen te kunnen doorvoeren.

Kooistra Ontstoppingsbedrijf bewaard u gegegevens niet langer dan noodzakelijk, bij facturen komen wij er niet onderuit uw gegevens voor tenminste 7 jaren te bewaren. Dit is wettelijk verplicht m.b.t. de belastingdienst.

Delen van uw gegevens met derden

Kooistra Ontstoppingsbedrijf maakt gebruik van een externe boekhouder en boekhoudpakket, waarmee bij beide partijen een strict AVG verwerkers overeenkomst is gesloten waarin zij garanderen dat er strict vertrouwelijk en veilig met uw gegevens wordt omgegaan en deze absouluut niet worden gedeeld met derden. Daarnaast worden uw gegevens alleen gebruikte t.b.v. de verwerking van onze facturen en offertes voor u als klant of onze bestellingen voor u als leverancier.

Op de website van Kooistra Ontstoppingsbedrijf worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw internetverbinding, het tijdstip van opvraging en eventueel gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website www.kooistraontstoppingsbedrijf.nl. Kooistra Ontstoppingsbedrijf gebruikt deze informatie om de werking en toegang van de website te verbeteren en optimaliseren. Deze gegevens worden voor zover mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden door onze eigen servers en een deel met behulp van Google Analytics. Bij Google Analytics worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd. Kooistra Ontstoppingsbedrijf heeft een AVG verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, uw ip-adres gegevens daar gemaskeerd en deelt uw gegevens verder niet met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover de wet ons toelaat dit voor u te doen. Wij kunnen uw gegevens b.v. niet verwijderen van facturen welke jonger zijn dan 7 jaren i.v.m. met de wettelijke bewaarplicht van 7 jaren waaraan Kooistra Ontstoppingsbedrijf als bedrijf moet voldoen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@kooistraontstoppingsbedrijf.nl. Kooistra Ontstoppingsbedrijf zal dan zo snel mogelijk (binnen max vier weken) contact met uw opnemen.

Beveiliging

Kooistra Ontstoppingsbedrijf hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Kooistra Ontstoppingsbedrijf heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Kooistra Ontstoppingsbedrijf tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kooistra Ontstoppingsbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kooistra Ontstoppingsbedrijf op via mail@kooistraontstoppingsbedrijf.nl

Kooistra Ontstoppingsbedrijf contactgegevens:
Hoofdweg 100
9615 AH Kolham
KvK: 65237420
mail@kooistraontstoppingsbedrijf.nl
0598-853173

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Kooistra Ontstoppingsbedrijf Privacy Statement vind je altijd op www.kooistraontstoppingsbedrijf.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Kooistra Ontstoppingsbedrijf dit communiceren via haar website.